Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie

Berichtenarchief
Kerk in Actie houdt ook dit jaar weer de landelijke huis-aan-huiscollecte “Geef Licht” voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Met de opbrengst wordt o.a. gezorgd voor voedsel, kleding en onderwijs. Helaas is dat nog steeds nodig. Deze vluchtelingenkinderen leven soms al jaren in erbarmelijke omstandigheden. Als gelovigen zijn wij samen een wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in God en met elkaar delen van wat ons gegeven is.

Mocht er in de week van 21 t/m 26 november bij u geen collectant komen, dan kunt u ook doneren via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte of rechtstreeks ten name van Kerk in Actie via NL89ABNA0457457457 o.v.v. actie “Geef Licht”.

We zijn ons er van bewust dat het een dure tijd is met stijgende kosten voor energie en levensonderhoud; ook een kleine gift is van harte welkom.

Hartelijk dank namens Kerk in Actie.