Gaandeweg september tot november is uit

Berichtenarchief

Op 28 augustus juni is de nieuwe Gaandeweg, met daarin alle kerkdiensten, bij iedereen bezorgd. Het thema deze keer is reukwerk.

Reukwerk, in de eerste vijf Bijbelboeken staat dit in het teken van zuivering en heelwording. Dit wordt uitgewerkt via een meditatie over de kracht van liturgie, persoonlijke ervaringen van de liturgie in kleine kring bij ziekenzalving en de Maaltijd van de Heer en de diaconie als reukwerk in de liturgie.
En een artikel over rituelen en de gedachtenisviering.
Maar er zijn natuurlijk ook veel activiteiten, zoals activiteiten rondom Bonhoeffer, een Joods leerhuis bij de Sionskerk, een Zwols leerhuis in de Oosterkerk met theologische verdieping, ouderenmiddagen in de Jeruzalemkerk, een gesprekskring in de Sionskerk en een lezing over Benedictus ne Ignatius in de Lutherse kerk. En artikelen over Anco Balke en Henk van der Sar, die afscheid hebben genomen van het dagelijks bestuur van het CvK.

Klik hier voor de nieuwe Gaandeweg.