Collecte hulp Oekraïne

Berichtenarchief

De diaconiecollecte van zondag 13 maart a.s. is bestemd voor de hulp aan de Oekraïne. Deze collecte behoeft geen verdere aanbeveling.
Een bijdrage kan ook worden overgemaakt op de bankrekening van de Diaconie, dit is:
NL12RABO 0373 7399 66
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle
o.v.v. Hulp Oekraïne.
De hulp vanuit Zwolle wordt gecoördineerd door het Diaconaal Platform Zwolle.