Blog van 26 mei: Kerk in tijden van corona

Berichtenarchief

In deze turbulente tijd schrijven de vijf beroepskrachten van het cluster Adventskerk-Oosterkerk dagelijks een blog. Van maandag tot en met vrijdag bloggen zij om beurten. Ter bemoediging, inspiratie, voor saamhorigheid. We plaatsen de nieuwe blog telkens bovenaan; de eerdere blogs zijn eronder te lezen.

26 mei – Dirk Jan Steenbergen: Fris

Ik loop in het bos. Het is zondag en na een lange periode van droogte heeft het eindelijk geregend. Een milde lenteregen. Het is nog steeds niet helemaal droog maar ik trek me er niets van aan. Het doet me wel goed. Het heeft het bos duidelijk goed gedaan, de hele natuur eigenlijk. Alles frist op.

Diep adem ik in. Door mijn neus. Je kent het wel. Wat is het heerlijk, wat ruikt het fris.

Veel associaties komen bij mij op. Ik denk aan de ‘wilde frisheid van limoenen’. Een reclame van FA die mij als hetero-puber altijd zeer geboeid heeft. De frisheid van na het onweer,  die door de ozon eigenlijk niet zo gezond zou zijn. De frisheid waar ‘Farce Majeur’ over zong in hun lied ‘zonderdag’:

De wereld lijkt zo schoon vandaag

Hij ruikt zo ongewoon vandaag

Ze fris en verleidelijk geurig

Het lijkt wel of ieder zijn stoep heeft geschrobt

Zijn auto gepoetst of zijn deur heeft gesopt

Het lijkt of de wereld in bad is gestopt hij lijkt op eens zo fleurig

Het is vandaag een wonderdag

Het is zonderdag

En ik droom over hoe het verder zou gaan. Na de zonderdag (de autoloze zondag) zijn wij mensen gewoon op dezelfde voet voort gegaan. Zou dat na corona anders zijn. Zou de wereld altijd een stukje frisser zijn? Met minder CO2 en stikstof. Dat zou mooi zijn toch. Dat uit zo’n crisis toch iets goeds komt. Een gemeenschappelijke vijand (lees coronavirus) is de beste manier om mensen samen te brengen. Of ben ik alweer te cynisch. Daar moet ik eens mee ophouden. Gewoon, lekker diep inademen en genieten van wat de natuur nu brengt.  Zoals de schrijver van psalm 104.  Een paar verzen :

13 Vanuit uw hemelse paleis laat U regen vallen op de bergen.
Alles op aarde groeit en bloeit dankzij U.
14 U laat gras groeien voor het vee en planten voor de mensen.
Zo leven de mensen van wat er op aarde groeit.
15 Ze hebben wijn om hen vrolijk te maken,
olijf-olie om zich mee te verzorgen,
brood om sterk en gezond te blijven.

Dirk Jan

PS   Een laatste associatie is het lijflied van mijn moeder :

Heer ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer

Laat ook van die milde regen, drop’len vallen op mij neer.

Vorige blog:

25 mei

Volgende blog:

27 mei