Blog van 24 februari: Kerk in tijden van corona

Berichtenarchief

In deze turbulente tijd schrijven de vijf beroepskrachten van het cluster Adventskerk-Oosterkerk wekelijks een blog. Ter bemoediging, inspiratie, voor saamhorigheid.

24 februari: Dirk Jan Steenbergen – Pastorale brief 2021 h : kun je nog zingen, zing dan mee

Ik zing graag. Ik zing veel, niet mooi of goed. Buiten mijzelf doe ik niemand een plezier met mijn gezang maar mijn liedjes helpen me door sombere momenten heen. Dat is mooi.

Ik ken dan ook eindeloos veel teksten uit mijn hoofd. Vooral Nederlandse liedjes van cabaretgroepen en zangers uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Don Quishocking, Ivo de Wijs, Boudewijn de Groot, Robert Long. Ook psalmliedjes ken ik veel maar dat heeft met mijn basisschool ‘met den Bijbel’ te maken. Daar moesten we voor elke maandag een psalmliedje uit ons hoofd leren. Vaak leerde ik die op zondag tijdens de preek in de kerk. Een paar kinderen moesten die psalm dan op maandag opzeggen. Op het rapport stond dan:

Versje ………. 10  (of 9 als je een keertje minder goed was)

Laatst kwam ik op bezoek bij een gemeentelid dat ook graag zingt. Daar zijn er wel meer van maar dit lid houdt van volume. Hij mist (en ik ook) de zang bij online kerkdiensten. Het is en blijft spijtig dat we voorlopig niet bij elkaar kunnen komen om samen te zingen. Want dat verbindt. Het is voor de cantorij (en alle andere koren) zeer verdrietig dat zij niet kunnen oefenen en niet kunnen optreden. Maar het is niet anders. Zingen in deze tijd is extra gevaarlijk dus we beperken dat tot filmpjes online.

Maar zingen is ook leuk. Zingen helpt mij door sombere momenten heen. Trekt mij soms uit een dal. Of ik nou meeschreeuw met ‘Paradise by the dashboardlight’ of  geniet van een cd met Gregoriaanse zang door Benedictijner monniken. Het helpt, het lucht op, het maakt je soms stil en soms maakt het je blij.

Een heerlijke psalm vind ik dan ook altijd psalm 150 die ik nog steeds uit mijn hoofd ken: looft God, looft hem overal.

En dan vooral vers 2 :

Hef, bazuin, uw gouden stem
harp en fluit, verheerlijkt Hem
Cither, cimbel, tamboerijn
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen
opdat zinge al wat leeft
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Ik kende als kind niet al die instrumenten maar het heeft me destijds wel een 10 op mijn rapport opgeleverd.

Dirk Jan Steenbergen

Vorige blog:

17 februari

Volgende blog:

3 maart