Bericht van de gebedsgroep

Berichtenarchief

Normaal gesproken komt de gebedsgroep altijd de eerste woensdag van de maand bij elkaar in SIO. Zoals het er nu naar uitziet is SIO echter ook op 6 mei nog gesloten, als gevolg van de coronamaatregelen.

Wel willen we als gebedsgroep van de Adventskerk blijven bidden. In deze stressvolle tijd is het belangrijk om de Here God om hulp en bijstand vragen, voor onze kerkgemeenschap, maar ook voor de regeringen wereldwijd. We beseffen nu des te meer dat de wereld het zonder Gods wijsheid niet redt. Gelet op de beperkingen die gelden gaan we met een groepje van vier mensen op woensdag 6 mei vanaf 18:45 uur via een internetverbinding voorbede doen. We stellen het op prijs als u ons laat weten waarvoor u graag gebed wilt. U kunt ons uw gebedsintenties toesturen via het mailadres gebedsgroep@adventskerk.nl.