Aanmelden mogelijk voor digitale berichten Adventskerk

Berichtenarchief

Als gemeenschap van de Adventskerk is het belangrijk dat we van elkaar weten, hoe het met eenieder gaat. Het delen van lief en leed is immers echte gemeenschapszin. We doen dit door gezamenlijk de eredienst te beleven, gezamenlijk koffie te drinken en klaar te staan voor elkaar in goede en minder goede tijden. Maar we doen dit ook door middel van de zondagsgroet die iedere zondag in de kerk wordt uitgereikt. We vinden het echter belangrijk dat ook de gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, de zondagsgroet niet konden ontvangen in de kerk deze wel kunnen lezen.

Dat is reden dat de Adventskerk ervoor kiest dat gemeenteleden zich aan kunnen melden voor het ontvangen van digitale berichten. Het kan dan gaan om het ontvangen van de zondagsgroet maar ook om bijvoorbeeld de Informare en het programma voor vorming en toerusting (V&T) aan het begin van het kerkelijk jaar of andere relevante informatie. Los daarvan blijven de nieuwsberichten op de website natuurlijk ook voor u een belangrijke bron van nieuws in de Adventskerk. Daar verandert niets aan.

Wilt u de digitale berichten van de Adventskerk ontvangen dan kunt u zich hiervoor inschrijven. Klik hiervoor op: Aanmelden.

Privacybescherming

Voor deze digitale berichten maken we gebruik van de diensten van Laposta, een Nederlandse aanbieder die zich moet houden aan de Nederlandse en Europese privacywetgeving. Documenten als de zondagsgroet en de Infomare kunnen wij niet vrij op onze website zetten omdat in deze documenten namen en adressen staan vermeld van gemeenteleden en dat is privacygevoelige informatie. Door gebruik te maken van de diensten van Laposta wordt de privacybescherming geborgd. Nieuwsberichten die geen privacygevoelige informatie bevatten, blijven wij gewoon plaatsen op onze website.

Vragen?

Heeft u vragen over de digitale berichtgeving dan kunt u deze stellen via webbeheerder@adventskerk.nl.