Taakgroep Vieren

De taakgroep Vieringen adviseert de kerkenraad en ondersteunt bij de uitvoering van beleid en het vormgeven van erediensten. De taakgroep Vieren heeft tot taak om vanuit een gezamenlijke visie de kerkenraad te adviseren en te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van vastgesteld beleid.