Taakgroep Communicatie

De taakgroep communicatie heeft tot doel om de communicatiestrategie van de nieuw gevormde clustergemeente te coördineren en actueel te houden. De taakgroep heeft een adviserende rol aan de kerkenraad.