Taakgroep Beheer en Financiën

De kerkrentmeesters vormen de taakgroep Beheer en Financiën en zij willen zich inzetten voor een frisse en inspirerende opleving in de nieuwe gemeente. Het vernieuwend denken is continu gericht op een constructieve opbouw van een levendige en warme geloofs- en huisgemeenschap. De kerkrentmeesters dragen hierbij verantwoordelijkheid voor de financiën, het uitzetten van financiële prognoses en het aandragen van beleidsvoorstellen.