Pastoraat Adventskerk

Pastorale secties
De wijkgemeente Adventskerk is opgedeeld in secties. Elke sectie heeft een team met de bezoekmedewerkers, contactpersonen, medewerkers van het verjaardagsfonds, de sectiecoördinator en de aan de sectie gekoppelde predikant.

De Kievitsbloem
In Zwolle-Zuid bevindt zich woonzorgcentrum De Kievitsbloem (Patriottenlaan 3), onderdeel van zorgcombinatie Driezorg.

Zandhove
Eveneens in Zwolle-Zuid staan verpleeg- en reactiveringscentrum Zandhove, de Oude Mars en hospice Lotus, onderdeel van zorgspectrum Het Zand. De geestelijk verzorgers zijn in dienst van de instelling. Vanuit de Adventskerk zijn er een ouderling en een bezoekmedewerker voor het pastoraat. Verschillende gemeenteleden van de Adventskerk doen allerlei vrijwilligerstaken.

Gebedsgroep
De praktische uitvoering van gemeente zijn komt mede tot stand door gebed. Gebed gaat aan alles vooraf, het is onzichtbaar, maar wel belangrijk. De Adventskerk heeft een gebedsgroep om daar vorm aan te geven. Iedere 1e woensdag van de maand wordt er gebeden voor de verschillende activiteiten en zieken van de Adventskerk. Ik nodig u uit daar aan deel te nemen. Iedere 1e woensdag van de maand 18:45 – 19:45 uur in de consistorie.

Gebedsintenties kunt u sturen aan gebedsgroep@adventskerk.nl.

Contactpersoon: Cora Tienstra (E-mail: gebedsgroep@adventskerk.nl)