Een warm welkom voor iedereen

Agenda

01-10-2023 | 10:00 tot 11:30
Evenement voor gezinnen: expeditie!
08-10-2023 | 10:00 tot 11:00
Groene kerkdienst op zondag 8 oktober!
18-10-2023 | 20:00 tot 22:00
Ziekenzalving en ziekenzegen

Kerkdiensten

Viering
Oosterkerk
01-10-2023 10:00
Gezinszondag
Adventskerk
01-10-2023 10:00
Viering
Adventskerk
08-10-2023 10:00

Adventskerk-Oosterkerkgemeente

Per september 2023 vormen Adventskerk en Oosterkerk één wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Zwolle: de Adventskerk-Oosterkerkgemeente. Eén kerkelijke gemeenschap met twee locaties. In 2018 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen beide toenmalige wijkgemeenten gesloten en sindsdien is de integratie langzaam maar zeker gegroeid.

Pastoraat

Het pastoraat is één van de kerntaken van onze kerk. Omzien naar elkaar, er zijn voor elkaar. Een pastoraal gesprek kan zomaar en overal plaatsvinden; op straat, thuis, in de kerk, tussen gemeenteleden en met mensen die geen lid zijn van de gemeente.