Vorming & Toerusting – Dromen

Berichtenarchief

Sinds augustus 2019 volg ik een opleiding tot droom-coach aan het Haden Institute in North Carolina. Deze opleiding is op Christelijke grondslag gestoeld, zie: www.Hadeninstitute.com. Bij wijze van stage wordt mij gevraagd een droomgroep te leiden voor een periode van 6 weken. Hier kunnen 5 mensen aan meedoen.  1 x per week komen we een middag bij elkaar om 1,5 uur lang elkaars dromen te helpen begrijpen. Het is verrassend om te ontdekken wat dromen ons te vertellen kunnen hebben. Mochten zich meer dan 5 mensen melden, dan kan ik overwegen om 2 droomgroepen te starten.

Vanaf 3 november tot 8 december komen we iedere dinsdagmiddag bij elkaar van 15.00 tot 16.30 uur in zaal 9 van SIO (corona-proof). Als je mee wilt doen kun je je bij mij opgeven via de mail: jm.gosker@gmail.com of per telefoon: 0657849661. Graag opgeven vóór 25 oktober 2020.

Met vriendelijke groeten, Joke Gosker