Samen onderweg. Doe je mee?

Agenda

16-04-2024 | 10:00 tot 12:00
Locatie: SIO in Zwolle Zuid (Talmaplein 2)
Ontmoetingscafé in SIO
18-04-2024 | 10:30
Locatie: Bagijnehof in Zwolle
Lectio Divina
18-04-2024 | 10:00 tot 11:30
Locatie: Oosterkerk
Open Koffie Ochtend
30-04-2024 | 10:00 tot 12:00
Locatie: SIO in Zwolle Zuid (Talmaplein 2)
Ontmoetingscafé in SIO
02-05-2024 | 10:00 tot 11:30
Locatie: Oosterkerk
Open Koffie Ochtend

Kerkdiensten

Viering
Mark Schippers
Oosterkerk
21-04-2024 10:00
Viering
Ds. Hans Tissink
Adventskerk
21-04-2024 10:00
Viering
Ds. Nelleke Eygenraam
Oosterkerk
28-04-2024 10:00

Adventskerk-Oosterkerkgemeente

Per september 2023 vormen Adventskerk en Oosterkerk één wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Zwolle: de Adventskerk-Oosterkerkgemeente. Eén kerkelijke gemeenschap met twee locaties. In 2018 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen beide toenmalige wijkgemeenten gesloten en sindsdien is de integratie langzaam maar zeker gegroeid.

Pastoraat

Het pastoraat is één van de kerntaken van onze kerk. Omzien naar elkaar, er zijn voor elkaar. Een pastoraal gesprek kan zomaar en overal plaatsvinden; op straat, thuis, in de kerk, tussen gemeenteleden en met mensen die geen lid zijn van de gemeente.