Vieringen

Kerkdiensten thuis beluisteren of bekijken

Voor wie het niet mogelijk is de kerkdiensten te bezoeken en thuis een PC met snelle internetverbinding heeft, kan de diensten op die wijze beluisteren, gelijktijdig met de dienst of later: www.adventskerk.nl
Klik op: Kerkdiensten (links op de homepagina en dan tweede item van boven) vervolgens komt u op de site “Dienst beluisteren”, waarna u een link kunt aanklikken.

Sinds 2018 kunt u ook vanaf uw computer de kerkdienst volgen of met beeld afspelen. Dit is alleen voor onze eigen gemeenteleden. Als u hiertoe toegang wenst, neemt u dan contact op met de scriba: scriba@adventskerk.nl

Organisten

Een organist heeft de belangrijke en mooie taak om de gemeentezang tijdens kerkdiensten te begeleiden. Als Adventskerk zijn we blij al jaren te beschikken over Kees Kuiper en Jeroen van der Scheer. Beiden zijn enthousiaste en bekwame organisten die volgens een jaarlijks op te stellen rooster de kerkdiensten begeleiden: Helaas lukt het niet om zo alle diensten te bemensen .

Daarom zijn we blij dat we daarnaast regelmatig andere organisten (of pianisten ) uit Zwolle en directe omgeving bereid vinden om als gastorganist in onze diensten te spelen.

Contactpersoon:
Gerrit Oosterveld
038 – 465 12 44
gj.oosterveld54@gmail.com