Taakgroep Diaconaat

We leven, als gemeente, van harte mee met mensen in de stad en wereld, die worstelen met het leven en vooral bezig zijn met overleven. Samen met andere kerken en organisaties willen we zoeken naar de behoeften, noden en hulpverlening in de stad Zwolle. We staan niet op een eiland maar zijn onderdeel van een bredere diaconale beweging in de samenleving, en ook wereldwijd. De taakgroep Diaconaat draagt bij aan deze doelstelling. De ZWO-commissie maakt onderdeel uit van deze taakgroep.