Taakgroep Bezinning en Inspiratie

Geloven is levenslang leren. Dat kan op heel veel manieren. Zoals: werken met de Bijbel en mystieke teksten, schrijven aan een spirituele autobiografie, het organiseren van kloosterweekenden, etc.
De thema’s zijn gevarieerd. Zoals spiritualiteit, Bijbel, interreligieuze dialoog, maatschappelijke onderwerpen, ontwikkelingen in de theologie, etc. De taakgroep Bezinning en Inspiratie coördineert het tot stand komen van het gezamenlijke jaarprogramma. De taakgroep legt verantwoording af aan de kerkenraad.