Taakgroep Bezinning en Inspiratie

Geloven is levenslang leren. Dat kan op heel veel manieren zoals: werken met de Bijbel en mystieke teksten, schrijven aan een spirituele autobiografie, het organiseren van kloosterweekenden, etc. De thema’s zijn gevarieerd, zoals spiritualiteit, Bijbel, interreligieuze dialoog, maatschappelijke onderwerpen en ontwikkelingen in de theologie. De taakgroep Bezinning en Inspiratie coördineert het tot stand komen van het gezamenlijke jaarprogramma. Zie bijvoorbeeld het Programma Bezinning en Inspiratie 2023-2024.

De taakgroep legt verantwoording af aan de kerkenraad.