Richtlijnen kerkbezoek

De kerkenraad is blij dat geleidelijk aan de vieringen weer opgestart kunnen worden, zij het met gepaste maatregelen. Zo is het verplicht om een gebruikersplan op te stellen met richtlijnen voor het kerkbezoek op anderhalve meter. Het gebruikersplan baseert zich op de richtlijnen RIVM.  Vanaf september zenden wij de online vieringen live uit en kunt u hierbij aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Informatie hierover vind u hier. De beschreven richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die naar de kerk komt om een opname of viering bij te wonen. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen.