Zwolse Passion op Goede Vrijdag in de Oosterkerk

In de Zwolse Oosterkerk is op Goede Vrijdag de uitvoering van de Zwolse Passion. Op vrijdag 29 maart om 19.30 uur is iedereen welkom om stil te staan bij het verhaal van Jezus, zijn lijden en sterven. De Oosterkerk bevindt zich aan de Bagijnesingel met de hoofdingang aan het Koewegje. Iedereen is van harte welkom.

Centraal staat het klassieke lijdensverhaal dat oud en tegelijk actueel is. Een verhaal dat mensen kan inspireren, hoop en moed geven, meent zanggroep Koorbizniz Oosterkerk die deze Passion bedacht en uitvoert. Een uitvoering met veel hedendaagse muziek. Ds. Wim Hortensius heeft de teksten voor deze bijzondere viering geschreven en zal ze voordragen: als verbinding tussen de Schriftlezingen en de liederen.

Dit jaar is ook een aantal jongeren aangesloten bij Koorbizniz Oosterkerk. “Samen proberen wij een breed publiek te bereiken,” zegt muzikaal leider Geeske Koopman-Ridderbos. “We willen een toegankelijk verhaal vertellen met hedendaagse Nederlandstalige popmuziek, voor zowel jong als oud. We verwachten dat mensen zich aangesproken voelen, geraakt worden, gaan nadenken en een bijzondere avond beleven.”
De liederen en verbindende teksten van de Passion cirkelen dit jaar rond het thema ‘verandering’. In het Marcus-evangelie gaat het over een jonge man van wie we de naam niet kennen. “Maar we kunnen ons in hem herkennen,” zegt ds. Hortensius. “Het verlangen om dicht bij een ander te zijn, de moeite en onmacht om een ander echt te begrijpen, hoe kwetsbaar je bent als je je ware gezicht toont, teleurstelling om verloren idealen, de pijn om een ander los te moeten laten, het gevoel machteloos te staan in een onherbergzame wereld.”

En de predikant vervolgt: “Fascinerend is dat verderop in het Marcus-evangelie opnieuw een jonge man op het toneel verschijnt: in het lege graf van Jezus. Is hij dezelfde? Kan een mens veranderen? Vanuit angst, verdriet en leegte naar vertrouwen, vreugde en hoop? Je wordt in deze Passion uitgedaagd om mee te gaan in deze beweging van Pasen.”