Zwollenaren steunen massaal Voedselbank

Berichtenarchief

Coronatijd maakt alles anders en ontwricht onze samenleving. Maar het is ook een tijd die laat zien dat we er in Zwolle voor elkaar zijn. Voor de Voedselbank, en voor iedereen die nu hulp nodig heeft.

Blij met hulp
De voorzitter van de Zwolse Voedselbank is Fenny Ensing. Ze vertelt enthousiast over alle hulp: “Het is fantastisch van hoeveel kanten in de Zwolse samenleving ons hulp wordt aangeboden. De Lionsclub Zwollerkerspel heeft een geldbedrag gedoneerd en de gemeente Zwolle steunt ons werk door bestelbusjes beschikbaar te stellen voor als het nodig is”.

Bij het begin van de Coronacrisis was er de actie van de Zwolse horecaondernemers. Initiatiefnemer Arjan Broekman van Het Wijnhuis blikt terug: “Ik zat hier die zondag met het personeel om tafel en besprak wat te doen met alle overgebleven voedsel. We hebben toen tegen elkaar gezegd: we brengen dit morgen wel naar de Voedselbank. Die maandag gaf de Voedselbank aan dat ze het heel erg graag wilden hebben. Ik heb daarna contact gelegd met Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zwolle. Toen bleek de kracht van Zwolle: er kwam een oproep via de groepsapp, meerdere horecazaken deden mee, Sligro bood aan om in te zamelen en op te halen en alles was in no time geregeld en ingezameld. Een goed gevulde vrachtauto was het resultaat. Dat zie ik echt als uniek, die Zwolse saamhorigheid. We doen het gewoon belangeloos; dit is ook een vorm van gastvrijheid”.

Ook kerken ondersteunen de Voedselbank. Het Diaconaal Platform Zwolle heeft alle kerken aangeschreven om geld voor voedsel aan de Voedselbank te geven. Wim van Ree van het Diaconaal Platform vertelt: “We hoorden dat de aanleveringen vanuit kerken stagneren omdat mensen niet meer bij elkaar komen. We hebben toen contact gelegd met de Voedselbank en gevraagd hoe we kunnen helpen. Ook omdat we nu zoveel mogelijk fysiek contact willen vermijden, vragen we om te helpen door geld te geven. We hebben alle bij het Diaconaal Platform aangesloten diaconieën gevraagd om onze oproep op te nemen in nieuwsbrieven en op websites. Ik vind mooi om terug te krijgen dat mensen willen geven en het geweldig vinden dat ze zo wat kunnen doen. De actie is een succes: er is binnen een week al meer dan € 8.000 binnengekomen!”.

Een concreet voorbeeld hoe een kerk hulp biedt, is de Koningskerk. Ria Walinga vertelt over haar kerk: “We organiseren nu zo’n jaar of acht een maandelijkse inzamelingsactie voor de Voedselbank. Nu dat niet meer kan, hebben we gezocht naar de slimste manier waarop we toch kunnen helpen. We kwamen erop uit om mensen te vragen om geld over te maken. Ik heb contact opgenomen met Givt, de organisatie die ons helpt met digitaal collecteren. Zij hebben voor ons een speciale QR-code gemaakt, die we hebben verspreid onder alle leden van de Koningskerk en via onze Facebookpagina”.

Blij met vrijwilligers
Fenny vertelt ook ontzettend blij te zijn met de vrijwilligers: “Een paar medewerkers is tijdelijk gestopt vanwege hun kwetsbare gezondheid of vanwege hun leeftijd. We proberen dit op te lossen met onze eigen vrijwilligers. Het is echt geweldig dat iedereen in deze situatie bereid is een stapje sneller te lopen en meer uren te maken. Zo hebben onze chauffeurs meegeholpen met de horeca-actie en overuren gemaakt om alle spullen op te halen. En heel bijzonder is dat zoveel mensen zich aanmelden om mee te helpen. We hebben inmiddels een wachtlijst van 40 mensen die spontaan contact met ons hebben opgenomen om mee te helpen”.

Hulp anders
De Voedselbank ontvangt normaal gesproken vooral levensmiddelen die over zijn en geeft die door. Fenny legt uit waarom hulp nu op een andere manier gegeven wordt: “Het aanbod van voedsel loopt sterk terug. We krijgen nu veel minder van winkels en nog veel minder van restaurants. Dat maakt dat we nu anders werken en mensen vooral vragen om geld te geven. Wij kopen tegen inkoopprijs in; uw euro is voor ons een daalder waard. Maar ook zorgen we er zo voor dat mensen niet onnodig naar buiten moeten. Daarom vraag ik alle Zwollenaren die iets willen betekenen voor Zwollenaren in nood: alsjeblieft, geef een bijdrage via rekeningnummer NL56 INGB 0001 4861 19 ten name van Voedselbank Zwolle e.o. onder vermelding van “Voedsel”.

Hulp voor iedereen
Door de Coronapandemie komen veel mensen in financiële nood. De Voedselbank wil er voor hen zijn. Iedereen die geen geld meer heeft voor boodschappen, kan telefonisch contact opnemen met De Kern via telefoonnummer 038 – 456 97 00. Astrid de Jong vertelt wat De Kern doet als iemand hulp vraagt: “We zijn gewend om te helpen; niemand hier schrikt ervan als je iets lastig vindt. We zijn ook laagdrempelig. We hebben ook geen intake of andere papierwinkel, maar er is gewoon iemand die naar je luistert. Dus kom je nu financieel even niet uit, bel ons alsjeblieft. We doen dan samen met jou de aanvraag via de telefoon of per e-mail. We proberen dat nog dezelfde dag te doen zodat je nog dezelfde week een hulppakket van de Voedselbank ontvangt”.