Welkom bij XL

Berichtenarchief

In de Adventskerk hebben wij een aparte ruimte voor jongeren die naar de middelbare school gaan: XL. Ik zal u in het kort vertellen, wat ik bijvoorbeeld zoal met de jongeren doe en bespreek. We beginnen de bijeenkomst met het aansteken van een kaars, waarbij een ieder kan benoemen waarvoor hij die zondag een kaars aansteekt. In de afgelopen periode heb ik aandacht besteed aan het toeleven naar Pasen. Hierbij zijn de werken van barmhartigheid besproken uit Matteus 25. Daarnaast hebben wij plannen gemaakt hoe wij die werken van barmhartigheid handen en voeten zouden kunnen geven. Wij hebben de laatste keer al kaarten geschreven aan alle zieken uit de gemeente. Op de planning staat nog, dat wij een keer gaan koken bij Stichting de Bres of het Leger des Heils.

Heb jij ook zin om mee te doen, dan ben je van harte welkom! Op 15 mei 2022 komen we weer bij elkaar.

Marjan Wijnands, leiding XL.