Week van gebed voor eenheid

Berichtenarchief

De Week van gebed wordt jaarlijks onder de aandacht gebracht door de Raad van Kerken in Nederland en Missie Nederland. Dit keer is de week van gebed gepland van zondag 16 januari 2022 tot en met zondag 23 januari 2022. Het thema is “Lichter Leven”.

Tijdens deze week van gebed staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in de duisternis en de weg wijst naar Jezus. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Er worden in de week van gebed vanwege de coronamaatregelen waarschijnlijk geen avondbijeenkomsten gehouden. Toch kunt u met andere christenen bidden, namelijk on line. Via de site “Léven in de kerk” kunt u zich aanmelden om in de week van gebed van 19:30 uur tot 19:50 uur thuis te bidden of op enig moment daarna die avond. Zie voor informatie en opgave: www.levenindekerk.nl/week-van-gebed.

Gebedswandelingen in Zwolle-Zuid
In Zwolle Zuid vinden gebedswandelingen plaats tijdens de week van gebed. De data, tijden en startpunten zijn als volgt:

  • Maandag 17 januari 19.00 uur: SIO, Thorbeckelaan 2
  • Dinsdag 18 januari  19.00 uur: Buurtkamer Gerenlanden, Munterkamp 75
  • Woensdag 19 januari 19.00 uur: Winkelcentrum Forelkolk, Forelkolk 31
  • Donderdag 20 januari 19.00 uur: De IJsselbolder, Commissarislaan 35
  • Vrijdag 21 januari 19.00 uur: Wijkcentrum De Pol, Gelijkheid 4

Gebedsruimte
Op woensdag 19 januari is er in de Sint Jozefkerk van 10.00 uur tot 17.00 uur gelegenheid een persoonlijk gebed of stiltegebed te houden. Men kan binnenlopen en bidden.

Online gebedsviering
Op vrijdag 21 januari 2022 is er in de OLV basiliek een gebedsviering. De link is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-Basiliek-Zwolle.

Gebedsmuur in Windesheim
Binnen en/of buiten de kerk in Windesheim is een gebedsmuur.

  • Maandag 17 januari tussen 19.00 uur en 20.30 uur: om langs te komen en gebedspunten op te schrijven
  • Woensdagmiddag 19 januari tussen 15.30 uur en 17.00 uur: speciaal voor kinderen en jongeren
  • Zaterdag 22 januari tussen 19.00 uur en 20.30 uur: om samen te bidden en langs de muur te lopen

Zwolle breed
Dinsdagavond en/of woensdagavond bij de VEZ ( Vrije Evangelisatie Zwolle) tijd van aanbidding

Acht online gebedsvieringen  Leven in de Kerk
Van zondag 16 t/m zondag 23 januari tussen 19.30 uur en 19.50 uur. Graag van te voren aanmelden. Thema: Lichter leven. Georganiseerd door School van Spiritualiteit o.l.v. ds. Jos Douma. Voor informatie en aanmelden zie: www.levenindekerk.nl/week-van-gebed.

Verdere informatie over de week van gebed
Voor alle andere activiteiten zoals bijvoorbeeld podcasts staat informatie op www.weekvangebed.nl/gebedslocaties