Voortgang werving kerkelijk werkers

Berichtenarchief

Bericht van de wervingscommissie

Nadat u eerder door uw wijkgemeente bent geïnformeerd over de mogelijkheid om voor het cluster Adventskerk/Oosterkerk twee kerkelijk werkers aan te stellen, is er een voortvarende start gemaakt met de voorbereidingen. Door de kerkenraad zijn mensen aangezocht en gevonden zodat de “Wervingscommissie Kerkelijk werker cluster Adventskerk/Oosterkerk” nu compleet is.

De wervingscommissie bestaat uit Susan Elgersma (OK), Joke Heming (AVK), Mineke Kremer-Luiks (OK), Herman te Pas (OK), Ramon Vliegenthart (OK) en Gerry Vrielink (AVK).
We staan nu op het punt om de vacaturetekst te gaan publiceren; dat doen we zo breed mogelijk. De vacaturetekst is naar verwachting vanaf maandag 24 januari 2022 o.a. te vinden op de websites van de beide kerken: www.adventskerk.nl en www.oosterkerk.nl en vervolgens op allerlei andere relevante websites.

Als u wilt kunt u de vacature onder de aandacht brengen van mogelijke kandidaten. De maand februari gebruiken we voor de ontvangst van de reacties (reactietermijn sluit 27 februari 2022). Daarna zijn vanaf half maart de gesprekken gepland.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Joke Heming (dzoanah@hotmail.com) of Herman te Pas (h.tepas@home.nl).