Voortgang samenwerking Adventskerk – Oosterkerk

Berichtenarchief

Als geloofsgemeenschap vormen wij binnenkort als Oosterkerk- en Adventskerkgemeente één kerkelijke wijkgemeente in Zwolle, behorend bij de Protestantse kerk Nederland (PKN). Om zover te komen lopen wij samen een ontwikkelingstraject door. Samen willen wij een veelkleurige en open geloofsgemeenschap vormen van mensen die het geloof op verschillende manieren beleven en daarmee elkaar aanvullen en verrijken. In september hebben beide kerkenraden de gezamenlijk opgestelde missie en visie opgesteld. In dit document leest u de missie en visie van het cluster Adventskerk – Oosterkerk.