Vervoer naar diensten Stille week (onder voorbehoud ivm Corona maatregelen)

Berichtenarchief

Vervoer naar Oosterkerk

In de Stille Week wordt de viering op Witte Donderdag (9 april) en de Paaswake op zaterdagavond (11 april) gehouden in de Oosterkerk. Zoals gebruikelijk kunnen gemeenteleden die gebruik maken van de Autodienst van de Adventskerk ook op deze avonden gebruik maken van de autodienst. Daarnaast biedt de Diaconale Raad voor overige gemeenteleden, die de Oosterkerk te ver vinden om op eigen gelegenheid te bezoeken, de mogelijkheid aan om vanaf de Adventskerk mee te rijden naar de Oosterkerk. We vertrekken vanaf de Adventskerk op Witte Donderdag om 19.00 uur en op zaterdagavond om 21.00 uur voor de Paaswake.

U kunt zich t/m zondag 5 april aanmelden via de mail bij annaoldenkamp@home.nl of per telefoon op nummer 038-4661645.