Versterking cluster Oosterkerk – Adventskerk en Waarderende Gemeenteopbouw

Berichtenarchief

Nu het besluit is genomen dat de wijkgemeentes van de Adventskerk en de Oosterkerk een cluster gaan vormen lijkt het de kerkenraad van beide kerken heel zinvol en inspirerend dit traject van Waarderende Gemeenteopbouw gezamenlijk te volgen.

Doel van het traject is: met elkaar in gesprek zijn over kerk-zijn vandaag, gemeenteleden in die gesprekken te betrekken en op die manier de gemeente te versterken en gemeenteleden ook actief in te schakelen zelf het kerk-zijn te dragen.

We gaan met beide wijkgemeentes op zoek naar het goede en het waardevolle dat er is en hoe dat in het proces van clustervorming benut en versterkt kan worden. Positief aan deze aanpak is dat het uitgaat van waardering, aanboren van kracht en energie, sterke punten verder uitbouwen. Dit biedt een tegenwicht aan het proces van Heilige Huisjes.

Meer positieve ervaringen met waarderende gemeenteopbouw vind je hier.