Versoepelingen kerkgang (per 25 februari 2022)

Berichtenarchief

Afgelopen week was de persconferentie en daarna volgde het PKN advies met een positief geluid! De kerkenraad is zeer verheugd dat er vanaf vrijdag 25 februari 2022 geen beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven. Dit betekent dat de anderhalve meter en het verplicht dragen van de mondkapjes vervalt. Ook is het aanmelden niet meer nodig. De samenzang wordt hervat en er is weer koffie drinken na de dienst in zaal 2.

Wat vragen wij nog wel (conform advies PKN)?

  • De vaste looproute blijft bestaan. Dit betekent binnenkomst via de ingang Talmaplein, looproute via de zijdeur vóór het team beeld&geluid.
  • Het toepassen van de basisregels: graag uw handen desinfecteren bij binnenkomst
  • Bij klachten online vieren!
  • Ventilatie blijft belangrijk!

Online meevieren blijft mogelijk via de blauwe knop op www.adventskerk.nl. Op 15 maart 2022 is er weer een nieuw weegmoment van het kabinet.