Van papier naar digitaal

Berichtenarchief

De afgelopen jaren is in de Adventskerk de lijn ingezet naar steeds verdergaande digitalisering. Momenteel wordt Kerknieuws zowel digitaal als per post verspreid. We krijgen steeds meer vragen of men zich kan afmelden voor het ontvangen van Kerknieuws via contactpersoon of postbezorger. Dat was tot op heden niet mogelijk, maar dit kunnen we nu wel realiseren. U kunt zich afmelden door een mail te sturen als u Kerknieuws niet meer als papieren versie wilt ontvangen naar:

leden-adventskerk@outlook.com.

We stellen het op prijs als u zich aanmeldt voor ontvangst van digitale post (als u dat nog niet gedaan heeft) via onze website: adventskerk.nl/aanmelden-nieuwsbrief/. Hier vindt u de link naar het aanmeldformulier. U ontvangt dan, naast Kerknieuws, ook Klankbord en de Zondagsgroet met actueel wekelijks nieuws, per mail.

We hopen dat velen gebruik maken van de digitale mogelijkheden en papierverspilling helpen voorkomen. Doet u mee?

Meer nieuws

Berichtenarchief

Michaëlsvieringen

Vanaf Pinksterzondag (23 mei) wordt weer iedere zondag een Michaëlsviering gehouden van ongeveer een half uur. Nog niet in de Grote Kerk, wel in de gastvrije Oosterkerk. Op Pinksterzondag is de aanvangstijd 17.00 uur, de zondagen daarna, ingaande 30 mei: 19:00 uur. Dan komen passages uit de Brief aan de Filippenzen aan bod. Er zijn…

Berichtenarchief

Blog van 23 juni: Kerk in tijden van corona

In deze turbulente tijd schrijven de vijf beroepskrachten van het cluster Adventskerk-Oosterkerk dagelijks een blog. Van maandag tot en met vrijdag bloggen zij om beurten. Ter bemoediging, inspiratie, voor saamhorigheid. We plaatsen de nieuwe blog telkens bovenaan; de eerdere blogs zijn eronder te lezen. 23 juni – Dirk Jan Steenbergen: Losse gedachten, van alles en…

Berichtenarchief

Dankdienst 27 januari

Op woensdag 27 januari om 13.30 uur vindt de dankdienst plaats ter nagedachtenis aan Tineke de Geus. De dienst is online te volgen via deze link.