Van papier naar digitaal

Berichtenarchief

De afgelopen jaren is in de Adventskerk de lijn ingezet naar steeds verdergaande digitalisering. Momenteel wordt Kerknieuws zowel digitaal als per post verspreid. We krijgen steeds meer vragen of men zich kan afmelden voor het ontvangen van Kerknieuws via contactpersoon of postbezorger. Dat was tot op heden niet mogelijk, maar dit kunnen we nu wel realiseren. U kunt zich afmelden door een mail te sturen als u Kerknieuws niet meer als papieren versie wilt ontvangen naar:

leden-adventskerk@outlook.com.

We stellen het op prijs als u zich aanmeldt voor ontvangst van digitale post (als u dat nog niet gedaan heeft) via onze website: adventskerk.nl/aanmelden-nieuwsbrief/. Hier vindt u de link naar het aanmeldformulier. U ontvangt dan, naast Kerknieuws, ook Klankbord en de Zondagsgroet met actueel wekelijks nieuws, per mail.

We hopen dat velen gebruik maken van de digitale mogelijkheden en papierverspilling helpen voorkomen. Doet u mee?