Uw bijdrage voor de solidariteitskas?

Berichtenarchief

Solidariteitskas
Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de Solidariteitskas. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk.

Mooie voorbeelden
Op de Solidariteitskas wordt vanuit verschillende invalshoeken een beroep gedaan. Dat kan zijn voor het restaureren van een monumentaal kerkgebouw waarvan de muren vocht doorlaten en de fundering aangetast is. Maar ook voor het omvormen, toegankelijker maken, van een kerk in een dorp tot een plek waar mensen zomaar naar binnen komen om hun verhaal te doen, net als in een herberg.

Ook onze eigen Protestantse Gemeente Zwolle heeft vorig jaar een beroep gedaan op de Solidariteitskas. We hebben een fors bedrag ontvangen voor het project Heilige Huisjes. En dit jaar is een subsidie toegezegd voor het gemeente-opbouwtraject van de wijkgemeentes Oosterkerk en Adventskerk.

Uw bijdrage
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, verplichte bijdrage van alle belijdende leden van de Protestantse Kerk. Voor u is nieuw dit jaar de combi-aanschrijving, dat wil zeggen één brief per adres, ook als daar meerdere belijdende leden wonen. Mede hierom staat er geen bedrag meer ingevuld op de acceptgirokaart. De verplichte afdracht van € 5,- blijft wel per persoon! Wij vragen u om zelf een bedrag in te vullen en royaal meer te geven dan het bedrag dat afgedragen moet worden. Het bedrag dat overblijft is namelijk bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage?

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op www.pkn.nl/solidariteitskas. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zwolle.