Uitgangscollecte zondag 29 september: Stille armoede

Berichtenarchief

We leven in een welvarend land met goede voorzieningen, maar helaas zijn er altijd mensen die buiten de boot vallen. Door allerlei oorzaken kunnen zij het hoofd niet boven water houden. De diaconie van onze kerk weet ervan en staat voor hen klaar. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere organisaties. Mensen in armoede schamen zich ervoor en praten er liever niet over. Vandaar: stille armoede.

De diaconie wil hen vooruithelpen met het oog op een nieuw perspectief. Daarbij is alle mogelijke ondersteuning nodig: in menskracht en in geld. Deze collecte draagt daaraan bij. Helpt u mee? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met diaconaal consulent Wim van Ree: consulent@diaconiezwolle.nl tel. 06-10186422.