Terugblik gemeenteavond Protestantse Gemeente Zwolle

Berichtenarchief

Tijdens de gemeenteavond op woensdag 15 februari in de Jeruzalemkerk stond de financiële situatie van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) centraal. Een situatie die vraagt om er samen de schouders onder te zetten. Want hoe blijft de kerk voor jonge mensen een fijne plek? Hoe voorkomen we samen dat ledenaantallen dalen? Oftewel: hoe zijn we kerk in de toekomst?

Om voldoende geld beschikbaar te houden voor pastoraat en vieringen in onze zes wijkgemeenten, startte in 2018 het project Heilige Huisjes. Jan van der Veen (voorzitter College van Kerkrentmeesters) licht de goed gevulde kerkzaal tijdens de gemeenteavond toe hoe dankzij kostenbesparingen en het vormen van clusters van samenwerkende wijkgemeenten het doel van Heilige Huisjes is behaald.

Rode cijfers
Helaas is de verwachting dat elke wijkgemeente binnen een aantal jaar toch in de rode cijfers duikt. Harry van Lohuizen (penningmeester College van Kerkrentmeesters) neemt ons mee in de meerjarenprognose die de Algemene Kerkenraad onlangs uitvoerde. Kosten stijgen, ook in de kerk. Denk aan energiekosten en hogere uitgaven door inflatie. Tegelijkertijd dalen de inkomsten, omdat betrokkenheid bij onze kerken – en daarmee de ledenaantallen – afneemt. Zo daalt de opbrengst van Actie Kerkbalans elk jaar. Weliswaar stijgt het gemiddelde giftbedrag, maar steeds mínder mensen geven. De opbrengst van de Solidariteitskas halveerde zelfs en deze moest bijna in het geheel worden afgedragen aan de landelijke Protestantse Kerk. Naast minder ledenbetrokkenheid bleek de actie voor Solidariteitskas slecht getimed. Hier letten we komend jaar beter op.

Toekomst
Op korte termijn vangen de reserves van de PGZ de financiële tekorten op. Voor de langere termijn heeft de Algemene Kerkenraad alle wijkkerkenraden gevraagd een plan van aanpak maken. Hoe wil jullie kerk, jullie cluster, kerk zijn in de toekomst? Uiteraard staat de Algemene Kerkenraad wijkkerkenraden bij met hulp en advies. De plannen zijn 31 december 2023 gereed.

Heeft u vragen over wat er tijdens de gemeenteavond is besproken? Neem dan contact op met uw wijkkerkenraad.

Eduard Metselaar, voorzitter
Margreet de Roo, scriba
Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Zwolle