Terugblik bezinningsdag kerkenraad

Als kerkenraad van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente waren we op zaterdag 9 december in Dalfsen bij elkaar voor bezinning. De beroepskrachten hadden een mooi programma samengesteld.

Zo bogen we ons op een speelse manier over de vragen: wat is je verlangen als je kijkt naar de kerk in Zwolle, de wijkgemeente Adventskerk-Oosterkerk en je eigen verlangen, kijkend naar jezelf als lid van de wijkgemeente en welke Bijbelse figuur is daarin inspirerend.

Robert Helder als voorzitter en Jan Duenk als voorzitter van de taakgroep Kerkrentmeesters hielden een korte pitch over hun droom van onze nieuwe geloofsgemeenschap. In de middag ontmoetten we elkaar tijdens een wandeling of een start van bibliodrama over de wandeling van de Emmaüsgangers.

Het was erg mooi dat we elkaar leerden kennen rond deze zaken en elkaar echt konden ontmoeten in een geheel open sfeer. Een mooie start als nieuwe kerkenraad van een nieuwe wijkgemeente.

Wimke van ’t Spijker, scriba.

Hieronder enkele foto’s die een impressie geven.