Straatmeisjes in Ghana

Berichtenarchief

De ZWO’s van de Oosterkerk en de Adventskerk gaan vanaf 28 februari het ZWO project “straatmeisjes in Ghana’ ondersteunen. We zijn enthousiast dat we hier nu gezamenlijk de schouders onder mogen zetten. De Adventskerk heeft het afgelopen jaar al meer dan €4.000 voor dit mooie doel opgehaald.

Het opvangcentrum in Accra heeft door het coronavirus zware klappen te verwerken gehad, maar het werk gaat door. Via deze link kunt u het prachtige verhaal van Bless lezen (het meisje op de foto) dat inmiddels sieradenverkoopster is geworden en nu zelf spaart voor een vervolgopleiding.

Help dit project en maak geld over naar: Diaconie Adventskerk NL30RABO 0113 9026 38 o.v.v. straatmeisjes Ghana.

Bij voorbaat dank, namens de ZWO, Joke Gosker.

Meer nieuws

Berichtenarchief

Aktie Kerkbalans stand per medio mei 2021

Jaarlijks wordt in januari in Zwolle de Actie Kerkbalans gehouden. De Kerkelijke Bijdragen die bij Kerkbalans worden toegezegd zijn de belangrijkste inkomstenbron van de Protestantse Gemeente Zwolle. Zo kunnen we kerkgebouwen open houden, pastorale zorg verlenen, omzien naar elkaar, gemeenschap zijn. Medio mei de stand van zaken als volgt: “Opgenomen in de begroting” is het…

Berichtenarchief

Opendeurdienst / Wind in de zeilendienst

Op zondag 24 februari om 9.30 uur bent u van harte welkom in de Adventskerk. Er is dan voor het eerst een opendeurdienst tijdens de ochtenddienst. Het belooft een inspirerende dienst te worden voor jong en oud, aan de hand van het thema  “je hoeft niet bang te zijn”. Ds. Nelleke Eygenraam zal voorgaan in…

Berichtenarchief

Uitgangscollecte zondag 29 september: Stille armoede

We leven in een welvarend land met goede voorzieningen, maar helaas zijn er altijd mensen die buiten de boot vallen. Door allerlei oorzaken kunnen zij het hoofd niet boven water houden. De diaconie van onze kerk weet ervan en staat voor hen klaar. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere organisaties. Mensen in armoede schamen…