Seizoensprogramma Vorming en Toerusting 2020 – 2021

Berichtenarchief

De Raad V&T van de Adventskerkgemeente heeft weer een uitgebreid en divers programma kunnen opstellen. Het seizoensoverzicht vindt u hier. Graag wijzen we u op enkele bijzonderheden: het hele aanbod is ontstaan in samenspraak met de Oosterkerk en met de reeds bestaande contacten met de rooms-katholieke parochie. De in het programma genoemde activiteiten vallen onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad.

De Raad V&T dankt alle bedenkers en aanbieders van ideeën hartelijk. Wij denken een mooi programma te hebben voor het komende seizoen en hopen dan ook op een grote deelname aan de diverse activiteiten van uw kant. Als u suggesties heeft voor het komende seizoen kunt u die voor februari 2021 doorgeven aan het secretariaat: raad.vent@adventskerk.nl Voor alle activiteiten die buiten de kerkgebouwen plaatsvinden geldt verzekeringstechnisch deze regel, dat deelname aan de betreffende activiteit voor eigen risico is.

Namens de Raad V&T,

Christa Westerhof, voorzitter.

Meer nieuws

Berichtenarchief

Preek van de Leek door Jan Terlouw (onder voorbehoud)

Of je Jan Terlouw nou kent als schrijver van ‘De koning van Katoren’, als politicus of als pleitbezorger voor ‘het touwtje uit de brievenbus’: je wilt vast meer van hem horen. Op zondag 29 maart heb je de kans: dan preekt Jan Terlouw in de Adventskerk te Zwolle – Zuid. Hij zal spreken over ethische…

Berichtenarchief

Welkom bij XL

In de Adventskerk hebben wij een aparte ruimte voor jongeren die naar de middelbare school gaan: XL. Ik zal u in het kort vertellen, wat ik bijvoorbeeld zoal met de jongeren doe en bespreek. We beginnen de bijeenkomst met het aansteken van een kaars, waarbij een ieder kan benoemen waarvoor hij die zondag een kaars…

Berichtenarchief

Theologisch (eet)café: Zwolse dominees spreken zich uit over de actualiteit

Op de eerste woensdag van de maand spreken Zwolse predikanten en theologen zich uit over een actueel thema dat hen na aan het hart ligt in studentencafé Het Vliegende Paard. Iedereen, van binnen of buiten de kerk, is welkom. De avond begint telkens om 17.30u met inloop en koffie/thee. Van 18.00-18.30u wordt het thema kort…