Preek van de Leek door Jan Terlouw (onder voorbehoud)

Berichtenarchief

Of je Jan Terlouw nou kent als schrijver van ‘De koning van Katoren’, als politicus of als pleitbezorger voor ‘het touwtje uit de brievenbus’: je wilt vast meer van hem horen. Op zondag 29 maart heb je de kans: dan preekt Jan Terlouw in de Adventskerk te Zwolle – Zuid. Hij zal spreken over ethische kwesties en de keuzes die wij als mensen kunnen maken. Het centrale thema is “vertrouwen”. Voor de jeugd tot 18 jaar is er een apart programma aan de hand van het jeugdboek “De koning van Katoren”. We bekijken (delen van) de film en er zijn 100 exemplaren van het boek beschikbaar voor de liefhebbers. De dienst begint om 9.30, Talmaplein 2 in Zwolle-Zuid. Jong en oud(er): van harte welkom!

Of de dienst doorgaat, is onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom Corona.