Opbrengst dienstenveiling

Zondag 19 november j.l. is na afloop van de kerkdienst in de Adventskerk, tijdens het koffie drinken een check van 1.500 euro overhandigd aan Elsje Goudzwaard van Stichting Present. Er gaat jaarlijks een bedrag van de opbrengst van de Dienstenveiling naar een goed doel. Deze keer is er voor Stichting Present gekozen.

Het overige bedrag is voor de wijkkassen van de Oosterkerk en de Adventskerk. Er zijn dit jaar maar liefst 75 kavels uit voort gekomen en 852 biedingen en een gezellige avond. Dus veel activiteiten en verbinding met elkaar het komend jaar en daar doen we het uit eindelijk ook voor. De totale opbrengst was 8.000 euro.

De Dienstenveiling commissie,

Hartmut Hanke, Chris Stegeman, Gert Jan van Driel, Dicky Strijbos, Gerda Zigterman, Carline Meister & Hetty Eijkelestam.