Ontmoetingsavond vrijwilligers Adventskerk

Berichtenarchief

De Adventskerk en alles wat daaraan verbonden is, maakt ons “een Gemeente van God”.  Dit wordt o.a. mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers. Als dank voor uw inzet organiseert de kerkenraad een ontmoetingsavond en nodigt u van harte uit voor een gezellige avond op

donderdag 16 mei 2019 of vrijdag 24 mei 2019.

U wordt op één van deze avonden verwacht bij Jeu de Boulesvereniging  “Het Zuiderboeltje”. Deze bevindt zich op sportpark de Marslanden, Hyacinthstraat (achter de Vogellanden en voorbij het clubgebouw van SV Zwolle). Mocht u daar niet op eigen gelegenheid naar toe kunnen, dan kan vervoer geregeld worden. Inloop van 17.30 uur tot 18.00 uur, waarna u een Chinees Buffet wordt aangeboden.  Na het buffet kunt u deelnemen aan het Jeu de Boulesspel.  De avond sluiten we af met een heerlijk kopje koffie of thee.

Graag opgeven vóór 1 mei 2019 via de email: vrijwilligersavond.adventskerk@gmail.com of via het inleveren van het opgavestrookje (klik hier).

Contactpersonen: Monique Bruins Slot, moniquebruinsslot@online.nl, Anna Oldenkamp, annaoldenkamp@home.nl en Anneke van der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl.