Ontmoeting rond Israël en Palestina op 24 januari

De oorlog in Israël en Palestina houdt velen bezig. Er is een gevoel van machteloosheid en onzekerheid. Vredesplatform Zwolle organiseert samen met de Adventskerk-Oosterkerkgemeente een bijeenkomst op woensdag 24 januari om 20.00 uur hierover met deskundigen Sytse en Marlies Tjallingii.

Deze bijeenkomst is in de Bagijnehof, het zalencentrum van de Oosterkerk (ingang: Koewegje 2). Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Er zal ruimte zijn om met elkaar te praten met respect voor ieders gevoelens en opvatting. We zoeken vooral de verbinding.

Geweldloos Communiceren

Sytse en Marlies Tjallingii (beide zeventigers) zijn betrokken bij de beweging van de Quakers, een christelijk geïnspireerde beweging waar zoeken naar vrede een belangrijk geloofsaspect is. Ze zijn somber gestemd over het bereiken van vrede op de korte termijn, maar geloven  dat uiteindelijk een oplossing een eind kan maken aan de Israëlisch-Palestijnse oorlogen. Beiden voelen zich al jarenlang nauw betrokken bij het lot van de inwoners van Israël en de Palestijnse gebieden, de Westbank en Gaza. Ze gaven als hooggekwalificeerde vrijwilligers tientallen cursussen Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) en Geweldloos Communiceren aan Palestijnen op de Westbank en in Gaza. Afgelopen april waren zij nog in Bethlehem en Ramallah op de Westbank.

Beide partijen

Door hun Israëlische schoonzoon en zijn familie, door cocounselers in Israël en via de Quakers in Ramallah kwamen de Tjallingii’s in Israël en Palestina terecht. Eerst als familie en vrienden, later als cursusleiders. Ze hielden er mooie contacten aan over. Ze kennen uit eigen ervaring en waarneming beide partijen in het conflict. Sytse: “Ongeacht iemands achtergrond moet je als mens de vraag beantwoorden: kies ik voor boosheid, haat en geweld of kies ik voor vrede, verbinding en de ander begrijpen. Het maakt daarbij in dit geval niet uit of je Jood bent of Palestijn.”