Online vieringen Stille Week en Pasen

Berichtenarchief

Het ziet er naar uit dat we tot en met Pinksteren niet als gemeente bijeen kunnen komen in de kerk. Dat houden we nog te goed. Daarom kijken we nu al uit naar de tijd dat we wél weer samen mogen komen. Tot dan toe zullen er telkens korte en vrij sobere online vieringen via de websites van de Adventskerk en de Oosterkerk te volgen zijn.

Er komt geen online vervanging voor de vespers in de Stille Week die normaal gesproken op maandag-, dinsdag- en woensdagavond worden gehouden. Van de vieringen en diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Paasmorgen zijn online varianten in de maak, opgenomen in de Adventskerk. De vieringen zijn beknopt en sober. Zo wordt er op Witte Donderdag niet de Maaltijd van de Heer gevierd, maar staat er wel een bord met matzes en een beker wijn op de avondmaalstafel.

De predikanten van de Oosterkerk en Adventskerk gaan in de vieringen voor met muzikale ondersteuning van Kees Kuiper op orgel en piano en met de onmisbare hulp van vrijwilligers die alles opnemen, monteren en op de websites zetten. Natuurlijk is er ook een koster die even onmisbaar is. Alle vieringen zullen op de ingeroosterde tijdstippen te volgen zijn en staan vanaf een kwartier voor aanvang op de websites https://adventskerk.nl/ en https://www.oosterkerk.nl  De vieringen kunnen ook op een later tijdstip bekeken worden. We hopen hiermee aan velen tegemoet te komen.

Viering en tijdstip Voorganger(s)
Witte Donderdag 9 april, 19:30 u ds. Iemke Epema, ds. Nelleke Eygenraam
Goede Vrijdag 10 april, 19:30 u ds. Elly Urban, ds. Hans Tissink
Paaswake, zaterdag 11 april, 21:30 u ds. Hans Tissink, ds. Iemke Epema
Kinderpaasviering, zondag 12 april, 9:00 u ds. Iemke Epema, leiding kinderkring
Paasmorgen, zondag 12 april, 9:30 u ds. Elly Urban, ds. Nelleke Eygenraam