Online vieringen Grote of St-Michaëlskerk

Berichtenarchief

De Grote Kerk wordt gerestaureerd en het is voorlopig niet mogelijk om daar vieringen te houden. Alle vieringen zijn vanaf nu in de Oosterkerk en worden zonder bezoekers gehouden. De vieringen zijn te volgen via www.michaelscantorij.nl. Daar vindt u de link die direct naar de viering leidt. U wordt van harte uitgenodigd deze diensten thuis mee te beleven. De diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders vermeld wordt.

Zondag 20 december Adventsvesper, Uit De Bergrede, Mattheus 7:24-27 – Fundamenteel- . Voorgangers: Christa van Stappen en Harry Steenbergen. De liederen en muziek worden verzorgd door Toon Hagen en enkele leden van de Michaëlscantorij.

Kerstavond 24 december. Om 21:00 uur vanuit de Oosterkerk (Bagijnesingel 17A). Het thema van de kerstnacht is: ‘Een groot licht zien’. Aan deze viering wordt meegewerkt door: Ds. Iemke Epema (voorganger), Kirsten Witmer (sopraan), Toon Hagen (orgel en vleugel), Enkele leden van de Michaëlscantorij o.l.v. Eugène van Boohemen.

Zondag 27 december vesper. Thema  ‘Oude jaar”, Jesaja 11: 1-10. – Een utopie!- ? Voorgangers Els Rademaker en Robert Kanning. Medewerking wordt verleend door enkele leden van de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen.