Nieuw rekeningnummer kerkelijke bijdrage

Berichtenarchief
Voor de kerkelijke bijdrage maken wij gebruik van het nieuwe nummer: NL54RABO 0373 734 166 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zwolle.

Maakt u uw kerkelijke bijdrage automatisch over en heeft u deze automatische overboeking nog niet aangepast, dan vragen wij u dit alsnog te doen.

Dat kunnen wij niet voor u doen, dat moet u zelf doen. Via internet of persoonlijk bij de bank.

Wijzigen van het bankrekeningnummer kan alleen door het stopzetten van de oude overboeking en het aanmaken van een nieuwe overboeking.

Past u de overboeking niet aan, dan wordt het geld na 1 december teruggestort met de melding dat het rekeningnummer is opgeheven.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Medewerkers kerkelijk bureau