Niet zingen in de kerk

Berichtenarchief

Het moderamen van de generale synode adviseert gemeenten dringend vanaf as zondag niet te zingen tijdens de kerkdienst. Het advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum van de lockdown. Beide moderamina OK en AVK hebben dit advies overgenomen en er zullen de komende periode daarom geen zanggroepjes ingezet worden. Tevens wordt er naar gestreefd om een beperkt aantal medewerkers in te zetten gedurende de komende periode. De vieringen zullen zo beknopt en kort mogelijk zijn: ongeveer 30-35 minuten.

Online meevieren kan via kerkdienstgemist. U kunt de dienst vanuit de Adventskerk (9.30 uur) bereiken via de  blauwe knop op de website www.adventskerk.nl – en de dienst vanuit de Oosterkerk (10.00 uur) via de gele knop op de website www.adventskerk.nl. De diensten zijn terug te luisteren op dezelfde manier.