Meedoen aan de collecte?

Berichtenarchief

Het blijft mogelijk om te geven aan de zondagse collectedoelen. Wij wijzen u op de kerkgeld-app die u kunt downloaden op uw smartphone.  Voor nadere informatie hierover: https://adventskerk.nl/berichtenarchief/bericht-van-pgz-voortaan-digitaal-collecteren-mogelijk/

Paarse bussen in de Veertigdagentijd

U kunt blijven geven door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. straatmeisjes Ghana.  Hartelijk dank! Zie ook:  https://www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-straatmeisjes  en https://vimeo.com/395143363

Ook kunt u een bijdrage overmaken op de desbetreffende rekeningnummers van de Adventskerk:

  • Banknummer: NL02 INGB 0004 7764 58 t.n.v. Wijkkas Adventskerk, Zwolle
  • Banknummer: NL30 RABO 0113 9026 38 t.n.v. Diaconie Adventskerk, Zwolle