Lezing 26 november in Ontmoetingshuis

Berichtenarchief

Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie nodigt u van harte uit voor een bijzondere bijeenkomst op dinsdagavond 26 november in de Theodorakapel (Theodorahof 20). Dr. Inigo Bockenzal een lezing houden over het thema ‘Cusanus en de praktische mystiek van de Moderne Devotie’. Van 17.15 tot 19.00 uur is er ruimte voor stilte en maaltijd. Vanaf 19.00 uur start het gezamenlijk deel met de Stichting Thomas a Kempis met inloop, muziek, koffie en thee. De lezing begint om 19.30 uur. Na de pauze gaan we in gesprek met de spreker. De bijeenkomst eindigt rond 21.00 uur. Kosten: 5 euro zonder maaltijd en 7,50 euro met maaltijd. Graag opgave (tot uiterlijk 22 november) via www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl

De praktische mystiek van de Moderne Devotie
De Moderne Devotie staat bekend om haar praktische oriëntatie. Toch werd deze beweging ook voortgedreven door een diepgaande mystieke bewogenheid.Dit lijkt voor ons in de Laatmoderne Tijd een vreemde combinatie. Misschien is dit samengaan juist een uitdaging voor onze tijd. In deze lezing zal de nadruk liggen op een groot denker die als een kritische vriend van de Moderne Devotie beschouwd kan worden: Nicolaas van Cusa (1401-1464). Hij heeft vanuit zijn filosofisch-theologische zienswijze een heel eigen interpretatie neergelegd van waar het in de Moderne Devotie om ging. Inigo Bocken (1968) is wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut, universitair docent aan de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radbouduniversiteit en gewoon hoogleraar sociale filosofie aan de Cusanus Hochschule te Bernkastel-Kues (D). Hij heeft veel onderzoek verricht naar de spiritualiteit en de mystiek van de Late Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd, maar ook naar hedendaagse theorievorming omtrent de mystiek (Michel de Certeau).