LET OP: Avond over ‘Vragen rond het levenseinde’ op 28/2 gaat helaas niet door

Berichtenarchief

De avond ‘Vragen rond het levenseinde’ op donderdag 28 februari 19:30 u in kerkelijk centrum De Overkant te Dalfsen gaat niet door.

Ongeveer 80 aanmeldingen zijn er binnengekomen. Dit getuigt van grote belangstelling in het onderwerp. Terecht.

Helaas zien wij ons, organisatoren, genoodzaakt deze avond te moeten afzeggen.  De predikanten die als geestelijk verzorgers in de Isala-klinieken werkzaam zijn hadden alles goed voorbereid.

Tot ieders verdriet zijn zij, ondanks ‘plan B’, vanwege ziekte en rouw niet in de gelegenheid de avond te verzorgen.  Daarom gaat deze avond niet door.

Dat vinden we heel naar, ook voor u, want juist met het oog op dit thema ‘Vragen rond het levenseinde’ hebben velen zich aangemeld.

Om het onderwerp én uw belangstelling tot zijn recht te laten komen zien wij ons genoodzaakt een andere avond te plannen.

Graag bieden we in de komende maanden aan andere datum aan waarop de avond wel kan doorgaan. U hoort ervan. Wij hopen op uw begrip.

We ontmoeten u van harte bij een volgende gelegenheid,

Met vriendelijke groet,

namens de organisatoren van de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers,

Ds. Margo Jonker,

Ds. Marianne Develing,

Ds. Nelleke Eygenraam

Meer nieuws

Berichtenarchief

Huldiging Ton Lans

Op zondag 6 juni is Ton Lans door de Protestantse Gemeente Zwolle gehuldigd met met de gouden penning en bijbehorende oorkonde voor zijn lange dienstverband als organist.  Ton werd gehuldigd door Jan van der Veen, voorzitter van de Commissie van Kerkrentmeesters en werd vervolgens toegesproken door Bert Koerselman namens het moderamen van de Algemene Kerkenraad. De…

Berichtenarchief

Blog van 29 juli: Kerk in tijden van corona

In deze turbulente tijd schreven de vijf beroepskrachten van het cluster Adventskerk-Oosterkerk dagelijks een blog. Van maandag tot en met vrijdag blogden zij om beurten. Ter bemoediging, inspiratie, voor saamhorigheid. In de zomerperiode is de frequentie echter aangepast en staan de blogs er wekelijks (op de woensdag) op. 29 juli – Nelleke Eygenraam Vrij zijn…

Berichtenarchief

Vorming & Toerusting – Dromen

Sinds augustus 2019 volg ik een opleiding tot droom-coach aan het Haden Institute in North Carolina. Deze opleiding is op Christelijke grondslag gestoeld, zie: www.Hadeninstitute.com. Bij wijze van stage wordt mij gevraagd een droomgroep te leiden voor een periode van 6 weken. Hier kunnen 5 mensen aan meedoen.  1 x per week komen we een…