Kerstnachtdienst; samen zingen vanaf 21.30 uur

Berichtenarchief

Ook dit jaar worden er, als voorbereiding op het geboortefeest van Christus, in en rond onze kerkzaal weer (kerst) liederen gezongen. Iedereen is van harte welkom op dinsdag 24 december vanaf 21.30 uur. Na ontvangst met warme chocolademelk en samenzang onder begeleiding van een aantal koperblazers van ‘De Bazuin, begint rond 22.00 u. de ‘kerstnachtviering’. Ds. C. Baljeu houdt een korte meditatie met als thema: ‘Doe als God, word mens”. De ‘blazers’ van de Bazuin en organist Jeroen vd Scheer begeleiden de samenzang. U bent van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Een mooie opmaat naar kerstmorgen!