KERKNIEUWS HONDERDSTE EDITIE: VAN HARTE GEFELICITEERD

Berichtenarchief

Deze maand verschijnt de honderdste aflevering van Kerknieuws. Toch een heuglijk en markant moment om even bij stil te staan. Honderd edities lang heeft ons onvolprezen kerkblad de leden van de Adventskerk op de hoogte gebracht van al ons kerkenwerk. Met haar gele jasje was en is zij een opvallende verschijning in onze brievenbus. Het logo op de voorkant laat ons iedere keer weer een juichende persoon zien. Vandaag juichen we als lezers en masse met onze handen in de lucht: Lang zal Kerknieuws leven in de gloria. Hieperdepiep hoera. Honderd! Dat is een mijlpaal. Goed, we spreken niet van jaren maar van afleveringen. De start van het blad was ergens in 2005/6, toen na het ontstaan van de Protestante Gemeente Zwolle de afzonderlijke wijkgemeenten zelf een wijkblad mochten gaan maken. Dus bestaan we nog lang geen honderd jaar. Maar toch.

De redactieleden, schrijvers, stencilgroepen, bezorgers, etc. hebben ons toch maar 100 keer van al ons kerkelijke reilen en zeilen voorzien. Welk nieuws? Om te beginnen de kerkdiensten, gevolgd door de berichten van geboorte en overlijden. Steevast lazen we actuele informatie over jeugdwerk, kringen, activiteiten op het terrein van diaconie, eredienst en vorming en toerusting. De rubrieken “Geef de pen door’’ en “Kijkje in de keuken’’ gaven individuele gemeenteleden en lezers een gezicht. Ook was er altijd ruimte voor gemeenteleden om hun dank te uiten rond meeleven in tijden van ziekte en overlijden.

En ja, als het even kon, graag in maximaal 100 woorden. Het getal 100 blijkt dus al vanaf het begin bij het DNA van ons kerkblad te horen. Het wordt dus hoog tijd om dit stukje weer af te ronden omdat de woordlimiet overschreden dreigt te worden.

Beste mensen, zonder Kerknieuws zou een belangrijk bestanddeel van de communicatie en opbouw van de Adventskerkgemeenschap ontbreken. Langs deze weg zeggen wij als beroepskrachten en vertegenwoordigers van al onze raden, commissies en groepen uit de grond van ons hart: Hartelijk gefeliciteerd. Kerknieuws, bedankt voor al jullie trouwe werk en inspanning, honderd afleveringen lang. Lang zullen we leven in Gods gloria.

De beroepskrachten:
Nelleke Eygenraam
Hans Tissink
Dirk Jan Steenbergen
Zwolle, februari 2019