Kerkdiensten met 30 personen

Berichtenarchief

Met ingang van zondag 11 oktober komen wij als gemeente op zondag met maximaal 30 personen samen tijdens de eredienst (exclusief medewerkers). Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, volgen wij deze richtlijnen van overheid
en PKN op. We zijn blij dat op deze wijze kerkgang mogelijk blijft, naast het online volgen van de vieringen.

Mondkapjes
Er worden mondkapjes gedragen tijdens verplaatsingen in de kerk. Deze worden uitgereikt bij de ingang. Op uw zitplaats mag u het mondkapje afdoen. Alle overige RIVM maatregelen blijven ook van kracht. Wij vragen u vriendelijk de aanwijzingen van de coördinatoren op te volgen.

Aanmelden voor de dienst
De aanmeldprocedure blijft ongewijzigd. Indien u belt en het maximum van 30 personen is bereikt zal de koster u vragen of u wilt intekenen voor de zondag er op. Mocht u zich later toch af moeten melden, omdat u bijvoorbeeld verkouden bent, dan vragen wij u om dit op donderdagavond op het zelfde telefoonnummer (06-27231173) door te geven zodat wij de plaats aan iemand anders kunnen geven. Op deze manier proberen we voor zoveel mogelijk gemeenteleden de komende periode het kerkbezoek mogelijk te maken.

Namens de kerkenraad,
Anneke van der Meulen
voorzitter