Kerkbalans 2019

Berichtenarchief

Vanaf 20 januari start de actie Kerkbalans 2019 onder het motto GEEF VOOR JE KERK

Een actueel motto in het kader van ons project Heilige Huisjes. Wat is er mooier om voor je kerk te geven als het ook ten goede komt aan de Adventskerk. Door de actie Kerkbalans wordt geld opgebracht voor onze predikanten en kerkelijk werkers, de gebouwen, de erediensten en ook voor het centrale kerkelijk bureau.

Ook voor de Adventskerk is zoals u zult begrijpen geld nodig. Wij hopen dat u wilt bijdragen aan het mede voortzetten van het kerkelijk werk van onze predikanten en kerkelijk werkers . Ook voor de Adventskerk. Geeft voor je kerk!

Uw kerkrentmeesters.