Inspirerende accenten Wind in de Zeilen diensten

Berichtenarchief

Met ingang van 1 september 2018 gaan de voorbereidingsgroepen van de Open deurdiensten, de  Gezinsdiensten en de Inspiritual link vieringen meewerken aan de Wind in de Zeilen diensten. Op initiatief van de Raad Eredienst  heeft de kerkenraad besloten  om twee Opendeur-diensten, twee Gezinsdiensten,  twee Inspiritual link vieringen in te roosteren op een ochtenddienst. Dit geeft een andere variatie vanwege het specifieke karakter van deze diensten.  Hiernaast blijven de  genoemde drie groepen in principe ook hun specifieke vieringen houden op  het vertrouwde tijdstip. De frequentie van de Wind in de Zeilen diensten is onveranderd, namelijk 1 x per maand.